Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

22 januari 2012


ALLES IS GOED

In een van de vele kleine concertzalen,
verborgen achter een anonieme gevel,
dirigeer ik vanuit de heupen
de duizendvierhonderdnegenenvijftigste symfonie
van je bedgezicht, de onvoltooide.
Niemand klinkt als jij,
Niemand hoort als ik.
Alles is goed.

De zielen die beseffen
dat ze het verdict niet kunnen dragen,
tachtig jaar dwangarbeid
in dienst van het lichaam,
zullen opgesloten worden door
en medicijnen krijgen van
dwangarbeiders die tevreden zijn.
Alles is goed.


Franky Leyssens

Geen opmerkingen: