Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

20 december 2011





Vliegt de Blauwvoet?
voor Jan Loones

Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!
Lied dat dreunt tot ver in zee
en diep te land, hymne krachtig,
groots en machtig, in die zingzang

hoor ik ‘t onbuigzaam verzet
tegen onrecht en verdrukking,
geen beding of compromis,
Westhoek vaak slagveld van

ongelijke strijd tussen
eigenheid en centraal gezag,
ik bezweer je, Jan, blijf de
Rodenbach van deze tijd,

soms bokkig eigenwijs,
ongelofelijk charmant,
non-conformist die met de
zee laag en hoog tij deelt,

ik heb van jou geleerd
niet bang te zijn van eigen
schaduw verlatingsangst
en falen, ik voel mij

Westhoeker begaan met alles
wat land en zee beroert,
fauna, flora, boer en schipper,
Jan, er is niet veel dat ons

verdeelt, delen wij niet het
carpe diem van de dichter,
beiden hedonisten, die
fleurig door het leven gaan,

zonder greep op werk’lijkheid
te verliezen, synthese van
Dietse en Latijnse mens,
Vlaming en Europeeër.

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: