Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

18 december 2011
nessun dorma

niemand slaapt, niet een van de geesten
die mij des nachts bewonen: ze komen
door het dorp en tonen het veld,
de weiden die verdwenen,

de wegel met wikke en kamille
en boven het koren een leeuwerik;
ze wijzen naar de schuilhut
van de vogelaar die vinken
ving met een slagnet

nooit heb ik die wreedheid begrepen
waarmee blinde vinken worden uitgezet
tot ik een zanger zag met gesloten ogen

de doden lopen waar hun wereld
verdween onder banen en huizen: moeder
duwt een kinderwagen, een lage voiture
want vader is naar het café van de duiven
die opent een constateur op dit uur

we ruiken de kamille en kruismunt
de rulle warmte van het zand
en dan de Bunt, plomp op de vijvers
en waterlelies als kommen van licht

aan de hand van moeder hoor ik
haar hijgen, niet van het duwen
door de droge wegel, wel van de angst
voor de weerwolf waarover
zij zelf toch vertelt

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: