Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

13 december 2011

Dienstmededeling

De Meester-dichters Patricia Lasoen, Wim de Groot en Eric Rosseel hebben mij hun recent e-mailadres nog niet bezorgd. Via deze dienstmededeling laat ik hun weten dat zij hun 3 exemplaren van het 2de jaarboek nog niet hebben vereffend.
000-0900214-54
IBAN BE42 0000 9002 1454
BIC BPOTBEB1


45 € + 6 @ porto = 51 €
waarvoor dank!
Graag je adres vermelden!


Thierry Deleu,
voorzitter van "De 50 Meester-dichters van de Lage Landen bij de zee"

Geen opmerkingen: