Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

3 december 2011


DE PROFUNDIS
(avondzang)

Het rode licht van de ondergaande zon
tussen takken van bomen achterin de tuin
die hun laatste bladeren voor de herfst dragen
valt op een landschapsschilderij in de hoek

van mijn kamer. De rechte lijnen als vierkanten
weerkaatsen het geel van de verf vlammend,
twee ramen die zich openen, naar heuvels
aan beide zijden van het schilderij. Ik open

een poort en verdwaal in een eindeloze ruimte.
Ik open de andere poort en kom op dezelfde plek
die ik zojuist achterliet. Twee stromen gelijk

twee dromen twee landschappen twee mensen
twee voorwerpen die los van elkaar bij elkaar komen
in tegenlicht van seconden. Uit de diepten van de zee.


THE PROFUNDIS
(evening song)

The red light of the setting sun
among tree branches in the back of the garden
carrying their last leaves before Autumn
falls on a landscape painting in the corner

of my room. Like squares the straight lines
reflect the yellowish of the paint aflame,
two windows which open themselves, to hills
on both sides of the canvas. I open

a gate and dwell into an endless space.
I open the other gate and arrive at the same spot
I just had left. Two streams simultaneously

two dreams two landscapes two humans
two objects each apart from one another coming together
in counter light of seconds. From the depths of the sea.

Hannie Rouweler

Geen opmerkingen: