Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 november 2011


Soms

Soms vind ik geen woorden
geen woorden meer om mij
achter te verschuilen
sprakeloos uit onmacht

dat is mijn grootste
frustratie mijn grootste
spijt mijn grootste tekort
dat ik in huiselijke

kring echter als gave 
hanteer de gave van de
uitdaging onheus woord
boek dat nijd verstomt 

tot iemand antwoord vindt 
op simpele vraag 
waarop het antwoord 
nieuwe vraag uitlokt.

Joris Dewolf

Geen opmerkingen: