Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

31 oktober 2011


het woord is een buurman

schrijven is toekijken
hoe de woorden zich vermaken
hoe ze het maken
en als goede buren bij elkander staan

denk niet dat ik dit heb uitgedacht
ik schreef wat over knopen
doorgehakt, ontward

bij voorbaat weet je nooit
hoe het zal lopen: de woorden
hebben hun gedacht, humeurig
zijn ze, sommige dagen
niet om aan te spreken:
ze praten liever in de nacht

tijdens het koudste uur
tussen hond en wolf

een dichter leert ze kennen
op de duur, hij kan hun streken
wel verdragen, hij weet
dat ook een woord
naar een lezer smacht
zoals een buur die in de deur
komt staan, schijnbaar
uit verveling, zijn ogen
volgen het voorbijgaan
maar het is de mededeling
waarop hij wacht

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: