Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

12 november 2011


Chaos

Chaos frappe dans mon imagination
je vous offre aucune défense, je vis
avec l'idée que mon invention,
il est de mes nouvelles.

Chaos ne commence pas avec la
création? Fin de création n'est pas
le chaos? Eurêka! J'ai inventé
la roue d'imagination!

Le chaos ivres dort dans
les bras de Gaïa, Eros je suis,
au regard amusé comment un
vide béant sous la forme

d'une Vierge à l'Enfant. Je me
sens androgènes chargée
cosmiques tension créatrice
entre le ciel et la terre.

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: