Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 november 2011


blauwe reiger
- voor Marion en Thierry

grauwte alom, heel de hemel
lijkt geveld door griep en toch
kom eens kijken: een blauwe
reiger schrijdend over een nok

zie het spieden naar een vijver
en dan de wijde vleugelslag
wanneer hij weg zeilt en duikt
zijn snavel een prikstok

zoveel majesteit in een hoofd
van honger: hij stond met penselen
getekend tegen de grijze achtergrond

zie wanneer hij schrijdt het wiegen
van zijn hals, de spoelvorm
van zijn romp onbeweeglijk,
de poten zelfzeker alsof hij
koorddanst tussen twee torens

grauwte en grijsheid alom
maar kom toch maar eens kijken
naar het zwijgen van een reiger:
hoewel de honger schreit
bewaart hij zijn majesteit

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: