Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

21 oktober 2011

PRO MEMORIE - UITSTEL IS AFSTEL!


UITNODIGING
BESTEMD VOOR DE DICHTERS,
VOOR HUN FAMILIE,
VOOR VRIENDEN & KENNISSEN
 IEDEREEN IS WELKOM
OP DE VOORSTELLING EN HET BANKET DAT EROP VOLGT

VLAAMS-NEDERLANDS DICHTERSGENOOTSCHAP
  
DE 50 MEESTER-DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE
Onder het voorzitterschap van Thierry Deleu
Zandzeggelaan 18-102 – B-8670 Oostduinkerke (België) -  0475/811763 thierry.deleu2@telenet.be

VOORSTELLING VAN HET TWEEDE JAARBOEK
DE 50 MEESTER-DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE

op woensdag, 7 december 2011, om 16.30 u, in de raadzaal “Kokpit” van het Gemeentehuis van Koksijde,
Zeelaan 303, te 8670 Koksijde


Na de receptie gaan wij tussen 18.30 u. en 19.00 u. naar het 
banket in Hotelschool Ter Duinen Koksijde

Voor de gegadigden is er mogelijkheid om tegen een bescheiden bijdrage te tafelen in de gerenommeerde Hotelschool Ter Duinen Koksijde
30 € all-in
(aperitief, voor- en hoofdgerecht, dessert, koffie, water en wijn)

-------- Bon opsturen aan Thierry Deleu, Zandzeggelaan 18-102 te 8670 Oostduinkerke-------------------------------of mailen naar thierry.deleu2@telenet.be vóór 15 november!----------------

Ondergetekende, ……………………………………………………………………………...…

Adres ………………………………………………………………………………………….........

q       zal aanwezig zijn op de voorstelling van het tweede jaarboek van “De 50 Meester-dichters van de Lage Landen bij de zee” met …. personen.
q       zal niet aanwezig zijn op de voorstelling.
q       indien de dichter niet aanwezig is, zullen zijn/haar 3ex. van het jaarboek na overschrijving worden opgestuurd (15€ + 2 € porto per ex.)

q       zal aanzitten aan een democratisch banket in Hotelschool Ter Duinen Koksijde (warm aanbevolen), met …. personen. 
Bedrag eveneens over te schrijven op bovenvermelde rekening. 
                                                                                             

Het jaarboek kost 15 €.
Het banket (slechts) 30 € per persoon.
BE42 0000 9002 1454 van Thierry Deleu – 8670 Oostduinkerke
BIC BPOTBEB1


Handtekening, 

Geen opmerkingen: