Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

12 oktober 2011


Pessoa in O Brasileira

‘doe ze nog eens vol
want het leven is leeg,’
schreef Fernando Pessoa
in O Brasileira

hij droeg een deukhoed,
een zwartgrijze gabardine,
en aan zijn duim de sporen
van een grootboek

de Taag beneden de heuvels
van zijn geliefde Lisboa
corrigeerde verfrommelde
bladzijden uit het logboek
van de tijd

lezend in Pessoa denkt men
aan het kleine Versailles in Queluz
waar een grijnzende koning
puinhopen van burchten en paleizen
liet schilderen op het ovaal
van zijn audiëntiekamer

men vermijdt de gespleten tegels
van een kloosterkerk
hoog in het Noorden
waar de goudverf bladdert
van de kalken beelden

men hoort zijn bronzen schaduw
wijds gebarend praten
met het niets

elke morgen komt te laat
in het Portugal van Pessoa
de Taag zuigt traag en vaardig
beroete boten van de oceaan:
een besmette hoer verlost
een levensmoede dwaalgeest
van overbodig zaad

één kolonie blijft over:
soy apenas’, ik ben nauwelijks
een verlangen om te slapen – ga kijken:
er valt nauwelijks licht in zijn kantorenstraat

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: