Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

5 oktober 2011


Mulholland Drive – David Lynch

een verzinsel ben je,
een figuur in de droom
van een demiurg: een schim
in zijn theater van schaduw
en illusie

wie is de maker van dit ontwerp:
een dichter met zieke verbeelding,
een verveelde die een reden zoekt
voor zijn overbodig bestaan?

wie eeuwig leeft, moet eeuwig
wat vinden als verdoving
en tijdverdrijf:

schijnlevens van angst en verdwazing
als een vrouw die ontdubbelt en zingt
aan een huid

en ontdubbelt: een vrouw voor vrouwen
die een man omringen, een jongen in nood,
een klunzige moordenaar die zich gedraagt
als een clown

een oude vrouw die raaskalt
en rondbazuint wat nog niemand
ziet: het openmaken van lege dozen,
mannen als patsers en poenige schooiers
die bedelen om die zang aan hun huid

verzinsels als verdoving:
hoeveel tijd moet men doden
en schijngestalten, om zich bezig
te houden, enige zin te ontlenen
aan een eeuwigheid?

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: