Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

25 september 2011

Schoonheid            voor Hilde Sabbe

Je eenvoud maakt je tot miss,
broos is je schoonheid, je
glimlach een zwaard, je gezicht
stille aanbeveling, dit

is geen gevlei als iemand
die in de spiegel ziet
en jaagt naar ijdelheid,
jij bent voorzichtig mooi,

je brengt geen leed of nijd,
liefde wijd en zijd maakt jou
tot harmonie, niet een lip
of een oog is wat ik schoonheid

noem, maar je spraak je taal,
ik hou niet van schoonheid
in termen van verwaand zijn.
Schoon is wat behaagt.

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: