Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

20 september 2011

Poëziekrant


19 september 2011

Mijnheer Deleu,

Gelieve dit soort ongevraagde recensies niet meer te mailen.
Wij hebben er géén interesse in.

Met vriendelijke groet,

Willy Tibergien
Afgevaardigd bestuurder

Poëziecentrum vzw
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
0032 (0)9 225 22 25

Het ‘overbeschermde’ ‘elite’tijdschrift voor poëzie in Nederland en Vlaanderen heeft géén interesse voor het werk van ‘andere’ dichters. De redactie is eenhandig en kijkt met minachting neer op de noodlijdende debutant of (nog) onbekende dichter. Enkel zij die ‘gesubsidieerd’ worden, maken kans om in het gedoogbeleid van de redactie een plaatsje te vinden. En wie schrijft ‘gesubsidieerde dichter’ weet dat decretaal is bepaald dat hij of zij uitgeeft bij een gevestigde, erkende, commerciële uitgeverij.

Niet ‘Mijnheer Deleu’ is hier belangrijk, Willy, maar de dichters en hun werk waarover hij een recensie schrijft.

Soit! Met deze realiteit moeten wij leren leven.

Thierry Deleu 

Geen opmerkingen: