Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

30 september 2011


Clothilde

wie bewoonde het huisje
van schuinsover : een beeld
van schemer, een vitrinekast

een gele, magere hand heeft
een blikken doos genomen
een zoetigheid die koppig
aan je tanden kleeft

zo is het dorp jou bijgebleven
in flitsen van een film
gelijk je strookjes vond
aan een bioscoop voor grote mensen

uit de huizen van de straat
komen gedrongen droomgestalten
ze dragen een mooie naam
als Clothilde van Noekes

ze heeft jou snoep gegeven
je ziet een bevende hand
en een scheur van glans in de schemer:
de hogere ruitjes van een deurtje

en moest je niet beloven
dit geheim te delen
je hoofd loopt van haar gefezel over
en vergeten is verspelen

zo tast je naar licht in een verleden
je zou het god betere ‘t
moeten weten: een braaf gezicht
een kaboutervrouwtje dat leeft
in het huisje van schuinsover

een bruine bijna zwarte bol van drop
die aan je tanden kleeft:
meer bleef in de schemer
jouw strookjes zijn op

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: