Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

20 augustus 2011


angstzweet
- voor Marc Cosyns

soms gebeurt het en steeds
vaker als een stuip,
een huiver in de nacht

dan tast hij haar gebeente af
het gebinte van zijn huis:
hoe zou hij, zou hij nog
wonen wanneer haar adem
een windstilte wordt en hij
moet drijven, rondjes draaiend
op haar evenaar

op de duur wordt het
een vertrouwd gebaar
deze hand die over een heupbeen
gaat en terugglijdt
verzekerd van haar warmte

soms gebeurt het dat slapen
een vrezen is en in angstzweet
zal hij ontwaken

dan snurkt zij nog en geen
geluid is hem zo duurbaar
geen gezang van sirenen
of sopranen kan eraan raken

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: