Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

5 juli 2010

UTOPIA

alle schermen groot en klein ginds weg ijlend
naar het peil van horizonten en voeteinden
alle aquaria menagerieën en vogelparken
hoofden en benen zacht en wreed glooien
zonder woorden en vloeien in zichzelf over

bedlegerig sneert mij deze eigenste koprol
en haar volmaakte benijdenswaardigheid
wij die weten en op treinen wachten de pijn
dichtgeknepen in een weifelend gierige hand
een sneeuwbalpijn die weigert vroom te zijn

vrij en vrolijk al evenmin


Eric ROSSEEL
http://rosseel.wordpress.com/

Geen opmerkingen: