Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

22 juli 2010

Mededeling

Beste allemaal,


Op 22 augustus 2010 lanceren wij ons volgend kunstenevenement onder de titel: Ontmoetingen. Ontmoetingen gaat gepaard met verkoop van persoonlijk kunstmateriaal zoals bv. schilderijen, beeldhouwwerk, boeken, enz. (geen tweedehands, enkel persoonlijk werk!)

Kunstenaars die hierop willen aanwezig zijn dienen zo vlug mogelijk hun naam op te geven aan de organisatie zodat zij voor de nodige infrastructuur kan zorgen. Het wordt dus een soort boeken-kunstenmarkt waarbij kunstenaars ook ter plaatse aan het publiek kunnen tonen hoe zij werken. Tevens zal er een vrij podium worden ingelast voor de auteurs die in de bloemlezing Vlassenbroek 2010 werden opgenomen. Indien u uw gedicht zelf wilt komen voordragen: GRAAG, maar laat het ons weten. Impressiedichtjes ter plaatse op aanvraag KAN. Indien u hiertoe bereid bent, geef uw naam op. Getalenteerde jongeren zullen de namiddag opfrissen met zelf gecomponeerd werk. Wie zich geroepen voelt een beetje als moderator te fungeren, laat dit aan Patricia De Landtsheer weten. Zij coördineert het poëzie-evenement in Vlassenbroek en kan best wat hulp gebruiken van collega-auteurs.

Plaats van het gebeuren: terrein van Kunstentaverne DE KLEINE NOTELAAR, Vlassenbroek 222 te Vlassenbroek/Baasrode (ong. 300 m. voorbij het kerkje. Parking VERPLICHT langs de dijk.) Onze persoonlijke parking wordt gereserveerd voor de tentoonstellende kunstenaars. Elke deelnemer zorgt zelf voor parasol, tentoonstellingsezel of edm. Een stoel kan altijd ter beschikking worden gesteld.

Uur van aanvang: 14 tot 18 u.

Ter plaatse ook:
Tentoonstelling doorlopend in de taverne en bij de buur Paul De Wolf (galerie 't Gepeins).

Verkoop van het restant handdoeken met impressiegedichten in kalligrafie ten voordele van het Hachikoproject (opleiding honden voor mensen met een handicap à 5 €). Steun aub!

Bloemlezing Vlassenbroek 2010, ISBN 9781616278199, 10,00 €. Catalogus Kunstreflectie Dender, 5 € (of bij www.unibook.com)

Alle gelden die voortvloeien uit de verkoop zijn integraal voor de kunstenaar. Onze organisatie neemt geen percenten of wat dan ook! U dient voor de verkoop wel zelf in te staan, want wij zullen onze handen vol hebben met de zaak. U zorgt zelf voor persoonlijk promotiemateriaal dat ter plaatse kan worden aangeboden.

U zult willen begrijpen dat dergelijke evenementen veel energie en tijd kosten aan de organisatoren. Wij vragen van u enkel dat u tijdig verwittigt als u wilt aanwezig zijn met vermelding wat u juist zult doen. Bij dit alles duimen we natuurlijk voor mooi weer.

Dan rest er mij nog enkel u van harte welkom te heten op 22 augustus a.s. We maken een feest van Vlassenbroek Poëziedorp 2010.

P.S.
Om nu al aan te kruisen in uw agenda: Slotevenement op 10 oktober 2010 om 10.30 u (deuren 10 u) APERITIEFCONCERT, Ros Beiaardzaal Dendermonde Stadhuis (markt 1)

Met poëtische groet,
Patricia De Landtsheer
coördinator Vlassenbroek Poëziedorp 2010

Marc Leboeuf
voorzitter vzw Symbiose

Geen opmerkingen: