Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

26 juli 2010Demer Uitgeverij heeft het grote genoegen twee nieuwe gedichtenbundels aan te kondigen, waarvan de eerste in december a.s. officieel zal verschijnen, en de tweede in maart 2011.

Beide uitgaven zijn nu al gereed en kunnen - voor belangstellenden - al gekocht worden via de vermelde boekwebsites.

Bij de uitgeverij bestelbaar:

Alle naden dicht - Julie Goderis - december a.s.

Langs wegen en omwegen - Francis De Preter - maart 2011.


Nu de poëzieplankjes bij boekhandels - ook de grotere boekhandel! - steeds smaller en onzichtbaarder worden (ergens achterin de winkel, soms een zoekplaatje bij “literatuur”) en het erop lijkt dat romans, thrillers, kookboeken, kunstboeken de winkels uitvliegen, zijn wij er als de kippen en hanen bij om u tijdig te laten weten, dat deze bundels HET LEZEN en AANSCHAFFEN dubbel & dwars waard zijn.

Alle naden dicht
Boekwebsite: www.lulu.com/content/8643027
Paperback, 72 p.
€16.00

Julie Goderis (1944) debuteerde in 1989 met de bundel Er kromt een nieuwe klaarte (Dilbeekse Cahiers). Zij publiceerde in verschillende (literaire) tijdschriften (Vlaanderen, Davidsfonds, Letteren Leuven, Dietsche Warande en Belfort, Appel), werd laureate van de Poëzieprijs Tongeren, tweede prijs Blankenberge en Hasselt en kreeg diverse eervolle vermeldingen (o.a. Jules Van Campenhout, Arca en Gaselwest). Haar werk werd geselecteerd voor de nationale bloemlezing vrouwelijke poëzie in Vlaanderen Eigen Wegen (Leuvense Cahiers) en voor Honderd gedichten uit Vlaanderen (Lannoo). Haar betrokkenheid met poëzie uit zich niet alleen in het geschreven woord. In het stemmig kader van "Den Artemeersch" in Kanegem krigen verzen en dichters een podium. Met een uitgebreide inleiding van Thierry Deleu.

Met het woordtheatergezelschap "Antipode" deed Julie Goderis zowat alle theaterzalen in Vlaanderen aan.
Langs wegen en omwegen
(reisgedichten, met enkele pentekeningen)
Boekwebsite www.lulu.com/content/8763319
Paperback, 80 p.
€16.00

Officiële publicatiedatum: maart 2011. Nieuwe gedichten van Francis De Preter. “De Preter mag dan in zekere zin niet echt een onderschat dichter zijn, maar te weinig bekendheid geniet hij alleszins. In 1962 verscheen zijn bundel Stilte rapen, gevolgd door de bundels o.a.: Bitterzoet, Nachtegaalrecht, Gedichten 1980-1992. Voor die laatste kreeg hij de A. Merghelynckprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. De Preter trekt zich terug, en schrijft bovendien op zijn eigen manier, in een volstrekt eigen stijl, over de natuur versus de stad, de verloedering en wat verloren is gegaan. Geen sentimenteel gedoe, helemaal niet, wel degelijk onderschraagde poëzie vol klank en kleur. Een mystiek, of religieus dichter dus? Nee, gewoonweg een schrijver die ver af staat van alle commerciële gewoel en een unieke sfeer weet op te roepen.” (Guy van Hoof)

N.B.: van beide bundels zal t.z.t. een presentatie gehouden worden.

Voor recensie exemplaren en inlichtingen kunt u met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Demer Uitgeverij, ePublisher
Hannie Rouweler
http://www.demerpress.be/
info@demerpress.be

Geen opmerkingen: