Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

19 juli 2010

ballade van de straat


wanneer ik langs de straten
van ons dorp in fascinatie
loop te dromen
langs lanen, dreven,
meersen, wegels, redes
onder het overkoepelende dak
van uitlopende bomen

dan merk ik snel dat
de bedrijvigheid van
overvolle banen in
wisselend contrast staat
met quasi verlaten hoven,
bogten, broeken, lossen

ik laat me verleiden door
wat stilte en de niet mis
te verstane alleraardigst
poëtisch klinkende namen:
trotlos, scheldetragel, weiderede, wezenwegel....
klinkt hier geen pure nostalgie?
configuratie van een
grotesk verleden,
gepresenteerd in opgeblonken
"look" van het te drukke heden

van flora en van fauna
het gamma vertegenwoordigd
in deze landelijke contreien:
beukendreef, bremwegel, klaverakker, berkendries,
berenbosdreef, schaapsdam, vossenlo, muizendries....
het is te hopen dat die historiek
de eeuwigheid trotseert, met
onvervalste akkers, parken, tragels

niet te vergeten de alom
gekende dorpse straten:
kerk-, kasteel- en stationsstraat....
doorspekt met knusse pleinen
en op gezette tijden het
door wind gedragen
denderen van treinen

ik kan alleen over hun
schoonheid praten,
er blaft een hond, er
kraait een haan,
de kerkklok kleppert
schel de avond in, geluiden
waaieren over de velden
en stranden in de straten

tine hertmans

Geen opmerkingen: