Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

20 juli 2010

Alweer een mooi gedicht voor jarige Fernand Florizoone!

Een merel zong zijn lied


 
tussen zon
en takkenbogen
fluitend weerklonk
het lied vanmorgen

dat mij verraste
om de boodschap
helderklinkend, een
mare in 't verschiet

een merel floot
zijn vogeltaal
in rijm gebonden
vijfentachtig zinnen

eenentwintig zeven
in poëzie verweven
" Fernand "
zijn naam met faam

duizenden woorden
in schrift
en boek gehuld
geprezen hier dichtbij

en ver daarbuiten
om taal
en minzaamheid
in stille tijd geschreven

 
Voor Fernand Florizoone,
vanuit warme vriendschap,

Monique VerplanckeGeen opmerkingen: