Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

6 juli 2010

aRtivistisch manifest

‘Je révolte, donc nous sommes' - Albert CamusNaar aanleiding van de lancering van het 'aRtivisme' in Straatsburg
op 25 juni 2008 aan de mediterrane tafel van Michelangelo Pistoletto,
roepen wij vredelievende kunstenaars
of elke creatieve en vrijheidsminnende wereldburger op


om zich los te maken uit de onverschilligheid voor een lijdende wereld,
om zich niet in slaap te laten sussen in de vette armen van het establishment,
om te verzaken aan elke toegeving hieraan,
om machtstructuren blijvend in vraag te stellen,
om verlepte ideologieën en dogma’s te verbranden,
om schouder aan schouder te staan met de wereld in nood,
om zijn creatief kunnen te mobiliseren voor dit doel.

Wij roepen op om verknechtende structuren aan te klagen
en de bedreigde wereld waarin wij leven, te behoeden.

Wij stellen dat kunst meer is dan ijle esthetiek, gezwets en hedonisme.
Wij stellen dat woorden, beelden en tonen dienen te getuigen
van een oprechte bekommernis voor de lotsverbetering van de mens
met respect voor iedere vorm van leven op aarde.

Wij roepen betrokkenheid en maatschappelijke relevantie uit
tot sleutelwoorden.

Wij roepen het aRtivisme uit tot een verheven artistieke praxis,
tot het hoogste creatieve goed ten dienste van mens en wereld.


Antwerpen, 2 juli 2010

Geen opmerkingen: