Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

16 juni 2010

WARME OPROEP

TOT BEZIGE BIJEN WANT ĖĖN BIJ IS BETER DAN EEN HANDVOL VLIEGEN!


Beste vriend,
Beste redactielid,

De Geletterde Mens & The Razor bestaat drie jaar. Een verjaardag om even een balans op te maken, vind je niet?

De Geletterde Mens & The Razor is een e-magazine “doorlopend & eindeloos” dat zich in hoofdzaak wijdt aan de Nederlandstalige literatuur. Zoals je weet ontstond het initiatief uit een spontane opwelling van grijze hersenmassa bij drie redacteurs van het ter ziele gegane lifestyle magazine “Intro” (*). Via technische bijstand van Ludo Geloen, stadsbeiaardier van Ieper en directeur van een muziekschool in de Westhoek, kreeg De Geletterde Mens & The Razor een embryonale vorm. Het zaad werd kwistig gestrooid en het geletterde wicht verbaasde iedereen door zijn vernuftig zoeken naar volwassenheid.

Eindredacteur Thierry Deleu trok zich de kommer en kwel aan van de vele debutanten en auteurs die zeulen met eigen beheerproducties en uitgaven bij kleine uitgeverijtjes. “Vooral zij krijgen onze aandacht!” Zijn twee “reisgenoten”, Roland Declerck (persmedewerker) en Marc Vandenbussche (artistiek chocolatier uit Diksmuide), beaamden dit engagement volmondig, maar gaven er nogal vlug (door werkomstandigheden) de brui aan.
“Kleine” auteurs met soms “grote” kwaliteiten komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. Ook de overheid sluit systematisch deze auteurs uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen.

De redactie werd uitgebreid. Peter Deleu werd de nieuwe webmaster. Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenklamp, Monika Macken, Marleen, Malyster, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Annmarie Sauer, Inge de Schuyter, Jan Van Loy en Dirk Vekemans kwamen de redactie vervoegen. Een manifest werd opgesteld.

De Geletterde Mens & The Razor wil in de eerste plaats een spreekbuis, een uitlaat, een forum zijn voor nieuwe auteurs, debuterende en dakloze schrijvers en dichters, die zoekende zijn of berusten in hun lot. De redactie stelt één criterium voor het plaatsen van creatief werk: kwaliteit!

De eerste balans na drie jaar is niet triest (gemiddeld dagelijks 50 lezers), maar toch enigszins geflatteerd, waarmee ik bedoel dat er nog geen “balans” gevonden is tussen het creatief werk van de redacteurs enerzijds en het ingezonden (via mail) creatief werk anderzijds, tussen de kritische bijdragen van beiden enerzijds en het aantal reacties anderzijds. Als eindredacteur kan ik niet onverdeeld tevreden zijn.

Daarom deze oproep: schop keet, breng leven in de brouwerij, geef van jetje, met andere woorden: kom op voor jezelf. Alleen gal die gespuwd wordt “op de man of vrouw” wordt niet getolereerd. Houd het bij “de structuur”, “de autoriteit”, “het standpunt”.

Als eindredacteur is het mijn taak te zoeken naar EEN WERKENDE REDACTIE, met gezond verstand, zonder compromiszucht, ongebonden, onafhankelijk. Wie zich geroepen voelt, neemt met mij contact via thierry.deleu@skynet.be of thierry.deleu@gmail.com.

Ook om deze reden (werkende redactie) doe ik een laatste oproep aan niet-(mee)werkende redactieleden: neem het heft in handen of dien je ontslag in!


Thierry Deleu
(*) Intro, Streek, Cultuur & Fijn Nieuws, Fnap Media, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Geen opmerkingen: