Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

29 mei 2010

Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde
afdeling Westkust vzw
Ondernemingsnummer: 080S 410 470


’t ZIT IN DE FAMILIE…
De voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830-2010


met genoegen nodigt de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Westkust vzw u uit op de voorstelling van het boek

't zit in de familie ... de voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne (1830-2010)

zondag 6 juni 2010 om 11 u
in de Abtskapel van CC Abdijhoeve Ten Bogaerde
Ten Bogaerdelaan 12 te 8670 Koksijde

verwelkoming door Joeri Stekelorum
voorzitter VVF Westkust

toelichting bij de publicatie door Jan Van Acker historicus

aansluitend wordt u uitgenodigd op de receptie aangeboden door VVF Westkust

Deze unieke uitgave van 592 blz. is bij voorintekening en de dag zelf te verkrijgen aan 39 euro (nadien 42 euro), te storten op rek. nr. 979-6222864-28 van WF Westkust, p/a Proostdijkstraat I, 8630 Veurne

Geen opmerkingen: