Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 mei 2010

Onbereikbaar


waarom
kunnen mijn woorden
je niet bereiken
in de verzen
waar tranen rollen
vanuit mijn diepste pijn

waarom
schrijf ik in nevels
van donkere sporen
zoekend de weg
waar jij mij begrijpt

waarom
zo gehaast het lezen
waardoor je blik
niet merkt
wat de stilte verraadt

in subtiele woorden gegeven
schroomvol
in de hoop
dat jij het verstaat

 
Monique Verplancke ©Geen opmerkingen: