Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

8 mei 2010

Moeder


In het geluid van mijn woorden
hoor ik de klanken van jouw stem.
Mijn wankel evenwicht zoekt
de lichtheid van het bestaan

die jij mij voorhield als spiegel.
Mijn nieuwzucht jouw ongeduld
en andersom, in ambitie
herken ik jouw zachte hand.

Jouw schaterlach giert in mijn oor
alsof leven één groot feest.
Ik voel jouw adem in mijn nek,

loop voor je uit zoals het hoort.
In ondoordacht moment spel
ik je naam achterstevoren.

 
Thierry Deleu

Geen opmerkingen: