Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

3 april 2010

WEST-VLAMINGEN THIERRY DELEU, JENNY DEJAGER EN FERNAND FLORIZOONE NU OOK IN HET ENGELS!

10 VLAAMSE EN NEDERLANDSE DICHTERS IN HET ENGELS VERTAALD EN GEBUNDELD IN

POPPIES AND CHAMBER MUSIC

ONDER WIE DRIE WEST-VLAMINGEN:
Thierry Deleu (Oostduinkerke), Jenny Dejager (Lo-Reninge) en Fernand Florizoone (Koksijde)

Samenstellers: Hannie Rouweler en Thierry Deleu

10 Vlaamse en Nederlandse dichters werden geselecteerd door Hannie Rouweler en Thierry Deleu voor de Vlaamse Demer Uitgeverij. De gedichten werden in het Engels vertaald door John Irons.
John Irons (b. 1942, England), poet and translator, studied French, German and Dutch at Cambridge University. He has translated a wide range of poetry by Dutch, Danish, Norwegian and Swedish poets. He has lived in Scandinavia since 1968 and at present resides in Denmark.

Een prestigieuze bundel met gedichten van Fernand Florizoone, Jenny Dejager, Paul Gellings, Thierry Deleu, Marleen De Smet, Joris Iven, Bert Bevers, Roger Nupie, Albert Hagenaars en Hannie Rouweler.

De 10 dichters zijn één voor één gelauwerde poëten in binnen- en buitenland.

Fernand Florizoone werd in 1925 geboren te Veurne in de Westhoek, waar de grote Florizoone-familie al woont van in de 16de eeuw. Hij studeerde aan het Klein Seminarie van Roeselare en was bijna 40 jaar lang opvoeder-bibliothecaris aan het Koninklijk Atheneum van Veurne. Hij debuteerde als dichter in 1955 met In de branding.
Florizoones werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond met o.a. de J.L. De Belderprijs voor Poëzie (1977), de Poëzieprijs Stad Blankenberge (1986) en de vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs 1982 - 1986 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde (1987).

Jenny Dejager publiceerde vier gedichtenbundels: De smaak van stilte, In vlindervlucht naar de regenboog, Twee voetstappen later, Naast de liefde.
Gedichten en verhalen van haar werden opgenomen in verschillende literaire tijdschriften, bloemlezingen en op het internet. Roman en vijfde bundel zijn in opmaak.

Paul Gellings (Amsterdam, 16 mei 1953) is een Nederlands dichter, schrijver en vertaler. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift Le fardeau du nomade: poésie et mythe dans l'œuvre de Patrick Modiano. Hij publiceert regelmatig poëzie, novellen, artikelen in literaire tijdschriften als Hollands Maandblad, De Gids, Bzzletin en Tirade. Daarnaast is hij werkzaam als literatuurrecensent bij De Stentor en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Gebloemleesd werk o.m. in Meulenhoffs Dagkalender en “De dikke Komrij”.
In 2004 werd Gellings voor een periode van twee jaar benoemd tot eerste stadsdichter van Zwolle.

Thierry Deleu is eredirecteur secundair onderwijs van de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs in Tielt (1988-2000). Van 1995 tot 1999 was hij attaché op het onderwijskabinet van Vlaams minister Luc Van den Bossche en Eddy Baldewijns.
Hij is co-auteur van enkele leerboeken Nederlands ten behoeve van het beroepsonderwijs, onder de titel Ons Taalboek (1968-1972).
Thierry Deleu is vooral bekend als dichter (liefde, dood, erotiek en natuur), romancier, essayist en biograaf.
Op 3 december 2008 werd het eerste jaarboek van “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee”, Hoe de dichter zich een weg geselt tegen wind…, voorgesteld in het gemeentehuis van Koksijde.
Zijn zesde roman, Liefde en dood op Sint-André, verscheen in december 2009.
In voorbereiding: Schoon volk in de hemel (essay), Meeuwen in bloot onderlijf (De Oostduinkerkse gedichten) en de roman Niets is wat het lijkt (2011).

Van Marleen De Smet (Geraardsbergen) wordt gezegd: “Zit er een deuk in haar gedachten, dan geeft zij er een poëtische bonk op.” Sinds haar veertiende kwam zij in aanraking met poëzie en schreef haar eerste vers voor de verzamelbundel Groepijnen - van veertien tot eenenveertig. Later volgde de roman, De verborgen oorlogsliefde. Eind 2005 zag de tweede bundel vreemd hoe het gaat het daglicht. Ook werden een aantal gedichten opgenomen in verzamelbundels en tijdschriften.

Joris Iven (°25 januari 1954 in Diepenbeek) studeerde toegepaste economische wetenschappen en sociologie. Volgde cursussen Spaans en scenarioschrijven. Was poëzierecensent voor Het Belang van Limburg (1978-1991) en redacteur van de literaire tijdschriften Letters (1992-1995) en Deus ex Machina (1998-2004). Hij publiceerde samen met H. Ter-Nedden een essaybundel over Latijns-Amerikaanse literatuur, Uit de bek van de hel, Kritak, 1980. In 1981 verschenen poëzievertalingen van Nâzim Hikmet, Turkse gedichten, en van tahar Ben Jelloun, De amandelbopmen zijn aan hun verwondingen bezweken. In 2003 verscheen de poëzievertaling De mooiste vazn Nâzim Hikmet bij uitgeverij lannoo/Atlas. In 2006 verscheen de vertaling van de Indiase dichteres Sujata Bhatt, Naaktzwemmen in de geschiedenis bij uuitgeverij P en in 2008 de vertaling van de Amerikaanse dichter Charles Simic, Hotel Slapeloosheid.
Hij publiceerde zes gedichtenbundels, o.a. galerie De Taxus (Manteau, 1987), Egyptisch zwaer (Leuvense Schrijversactie, 1993), Perkament/Testament (Uitgeverij P, 2001), Alles bij elkaar en Ninglinspo.
Professioneel is hij ziekenhuisdirecteur.

Bert Bevers (˚ 1954, Bergen op Zoom) is dichter en beeldend kunstenaar. Woont en werkt in Antwerpen. Gedichten van zijn hand verschenen in vele bloemlezingen en in literaire tijdschriften in binnen- en buitenland, waaronder Archipel - Cahier internationale de littérature, Het Brakke Verslag, Bzzlletin, DW&B, Digther, Hollands Maandblad, Krakatau, Poetry Monthly, Revolver en Stroom. Hij gaf De Houten Gong - tijdschrift voor poëzie uit, en stelde diverse bloemlezingen samen. Bert Bevers is medewerker van Poëziekrant. Zijn meest recente bundel is Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld.

Roger Nupie vindt het dichterschap een te eenzaam en navelstarend bedrijf en verkiest samenwerking met andere partners in crime. Naast bundels als Ivoren weemoed, Zo verander je van lichaam en Abrikozen voor Ali verschenen talloze uitgaven met beeldende kunstenaars. Werkte mee aan de theaterperformance “Als dit alles is” (productie van Theater Meneerzowenzo) en is te zien in programma's met sopraan Kristina Meganck ("Kerst-Miss-Show" en "Zomertoeren").
Tevens voorzitter van de International Dr. Nina Simone Fan Club.

Albert Hagenaars (Bergen op Zoom, 7-4-1955) was aanvankelijk werkzaam als beeldend kunstenaar en galeriehouder. Hij studeerde Nederlands en Frans. In 1980 koos hij voor de literatuur. Behalve gedichten en romans schrijft hij ook vertalingen en kritieken.
Bovendien adviseert hij de Nederlandse Bibliotheek Dienst over aanschaf van hedendaagse poëzie (vooral de Vlaamse) en kunst- en reisboeken. De bundels Linguisticum en Tropendrift werden in muzikale vertaling op cd gezet door resp. Jan Walraven en Dirk Stromberg.
Tevens verscheen werk in tal van tijdschriften en bloemlezingen zoals Raster, De Tweede Ronde, Literair Akkoord, New Found Land, Maatstaf, Vlaanderen, Gierik/NVT en De Nederlandse Poëzie van de 19e en 20e eeuw in Duizend en Enige Gedichten.

Hannie Rouweler (Goor, 13 juni 1951) was al een eind in de dertig toen haar debuutbundel Regendruppels op het water verscheen (1988). Daarna volgden de bundels elkaar snel op. Bovendien stelde Rouweler enkele poëziebloemlezingen samen. Haar werk werd vertaald in verschillende Europese talen. Zij woonde lange tijd in het Groningse Usquert, tot ze neerstreek in Diepenbeek (Vlaams Limburg). Ze is uitgever van Demer Uitgeverij, Demer Press e Publisher.

Op verzoek van Demer Uitgeverij stelden Thierry Deleu en Hannie Rouweler deze bundel samen.
Zij selecteerden op kwaliteit en originaliteit. Leeftijd, man/vrouw, afkomst speelden hierbij geen rol. Uit de geselecteerde namen kun je opmaken dat naast bekende (lees: gelauwerde) dichters ook opkomend talent werd opgenomen.
Wie de vele (verzamel)bundels die verschijnen overziet, kan het niet ontgaan dat de meeste van deze bundels hun keuzes maken aan de hand van andere criteria dan poëticale. Zo zijn er die pretenderen niet op stijl of programma te selecteren maar alleen op een meestal niet nader omschreven begrip van “kwaliteit”, bundels die vooral selecteren op leeftijd, bundels die een overzicht geven van de poëzieproductie van een bepaald jaar, en een eindeloze stroom themabundels die selecteren op buitenpoëtische thema's en ga zo maar door.
Wij hebben gekozen, maar we hadden geen strategische bedoeling. Poppies and Chamber Music heeft gegrasduind in een poëtisch veld dat zich uitstrekt over Vlaanderen en Nederland. John Irons stond in voor de Engelse vertaling.
(De samenstellers)

Demer Uitgeverij brengt selectief werk op de markt. Nadere informatie bij Hannie Rouweler - hannierouweler@telenet.be
………………………………………………………………………….

POPPIES AND CHAMBER MUSIC
NIEUWE UITGAVE van DEMER UITGEVERIJ!

Copyright: alle auteurs, ieder voor eigen bijdrage
Samenstellers: Thierry Deleu en Hannie Rouweler
Demer Uitgeverij, België
http://www.lulu.com/content/6452614
Illustratie: schilderij Herman Maes
Eerste editie: 2010
ISBN: 978-90-813070-8-6
Website boek: http://www.lulu.com/content/6452614

Het boek heeft hetzelfde formaat als Klaprozen en Kamermuziek - Tien dichters uit Nederland en Vlaanderen, Demer Uitgeverij, die in 2010 is verschenen. http://www.lulu.com/
http://www.lulu.com/content/6452614

Het boek kost 15.00 €. (17 € incl. verzendkosten).
Je kunt bestellen via Hannie Rouweler:
- 001-4253999-43 t.n.v. J.R.M. Rouweler, Diepenbeek (voor België)
- 3424272 t.n.v. J.R.M. Rouweler Diepenbeek, België (voor Nederland)

Thierry Deleu
Hannie Rouweler
(samenstellers)

Geen opmerkingen: