Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 april 2010

GOEDE VRIJDAG


De stammen van de ranke bomen
achterin de tuin worden steeds donkerder,
scherper afgetekend in het lage licht
van de ondergaande zon.

Wolken drijven wezenloos voort
boven de akkers van nabijgelegen boerderijen,
verscholen in oude omheiningen van taal,
door dorpsbewoners dagelijks gesproken.

Jong en oud komen elkaar tegen.
Heden en verleden versmelten in kruispunten.

De dag loopt uit in afzeggingen. Dit ging niet door.
Dat kon niet plaats vinden. Men trekt zijn schema’s
in wankele tijd opgelegd. Men vergeet daardoor de pijn

die evengoed bestaat voor wie gekluisterd aan
mijn bed zit, de stoel nauwelijks verlaat, het kruis draagt,
het uur verbijt, onzichtbaar voor de buitenstaanders.

Hannie Rouweler

Geen opmerkingen: