Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 juli 2009


OPSPRAAK
EEN LITERAIR TIJDSCHRIFT
GEEN ZELFGENOEGZAME PARASIET
EEN BLAD MET VISIE
MET OOG VOOR NIEUW EN JONG


OpSpraak is een uitgave van Stichting BeeldSpraak en verschijnt driemaal per jaar. Hoofdredacteur Dick van Zijderveld wordt bijgestaan door LeoArie Elsenaar, Deborah Klaassen en Jack Koehorst.

Ondanks de terugkerende (en dus vaste) rubrieken blijft OpSpraak boeiend. Waarom? Omdat de redactie zonder kapsones werk (zowel creatief als essayistisch) aanbrengt van (vooral) jonge mensen, met talent en kritische zin. Nergens ontwaar je nepotisme, of naar-de-mond-praterij om in de gunst te komen van het establishment.

Ook het zomernummer 2009 brengt een evenwichtige mix van informatie, creatieve en kritische bijdragen.
In OpLetter vind ik het verrassende initiatief van Thierry Deleu, met name Dedicaties. Voor auteurs die niet via de grotere, vaak commercieel georiënteerde uitgeverijen hun werk uitgeven is het vaak moeilijk hun boek onder de aandacht te brengen van de lezer. Razor’s Edge Editions stelt een promoboek in het vooruitzicht. Meer informatie vind je op
http://www.geletterdemens.blogspot.com/
of op http://www.knightsrazor.be/
Uiteraard wordt aandacht besteed aan de Nieuwegeinse Literatuur Prijs 2009: een prijs voor het beste gedicht en een prijs voor het beste verhaal. Zie de reglementen op http://www.opspraak.net/

In de rubriek OpWachting schrijft Sharon Hagenbeek een verhelderende recensie over Jacqueline Zirkzee’s Historische roman als ontspanningsliteratuur. Haar laatste roman Het Heksenhuis gaat over de heksenvervolging in de 17de eeuw.
In OpStel handelt LeoArie Elsenaar over Fantastische literatuur. Onder dit genre vallen, fantasy en science fiction. In dezelfde rubriek schrijft Marleen Mutsaers over Jeugdliteratuur. Zij poneert: “De jeugd is en blijft de toekomst. En daarom moeten we zeker niet teruggaan naar de tijd toen er nog geen aandacht was voor het kinderboek. Kinderboeken blijven altijd in beweging en wij groeien erin mee. Laat je meevoeren door die prachtige wereld!”

In het rubriekje OpSchonen schrijft Jos van Liempdt een pittig stukje over Roes of rede? Mozart dronk rode wijn, Pessoa stierf aan levercirrose, Verlaine was een liefhebber van absint, Bukovski wist goed wat de zelfkant betekende, ook Van Liempdt versmaadt een glaasje rode wijn niet. De vraag die zich stelt: “Hebben kunstenaars behoefte aan een lichte roes om een woordenstroom op gang te brengen of om (muziek)noten te spuien?

In Opus Flamingi recenseert onze eindredacteur de gedichtenbundel Wolken - Ankers van Hannie Rouweler. Hij vat haar poëzie samen in twee woorden: eenvoud en toegankelijkheid.
Deborah Klaassen schrijft in een OpWelling over de perfecte openingszin.

Vanaf dan plaatst OpSpraak proza en poëzie van Ate Vegter, Chris de Valk, Frank Antonie van Alphen, Jakob Rosenbaum, Gerda Posthumus, Alexander Baneman, Athy van Meerkerk, Riet van Ronkel, Sunshine Tenochtithlan, Daniël Vis, Gerrit Pleiter, Frouke Arns, Harry Daudt, Ingrid Bilardie-De Boer en Deborah Klaassen.

Joris Dewolf

OpSpraak, http://www.opspraak.net/
info@opspraak.net
Abonnement 19,50 €.
Buiten Nederland: 22,50 €.

Geen opmerkingen: