Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 november 2008

Zondagskinderen
Zondagskinderen
voor Tilly J.

"De Messiaanse wereld is de wereld van totale en integrale actualiteit. Alleen in haar is er universele geschiedenis. Wat vandaag de naam universele geschiedenis draagt kan alleen een soort Esperanto zijn. Niets kan er mee overeenkomen zolang de verwarring die haar oorsprong heeft in de Toren van Babel (de Babylonische taalverwarring) niet is weggenomen. Zij vooronderstelt de taal waarin elke tekst van een levende of dode taal in zijn geheel moet worden vertaald. Of, beter gezegd, zij is zelf deze taal. Echter niet als geschreven, maar als feestelijk gevierd. Deze viering is gezuiverd van elk ceremonieel; zij kent geen vieringsliederen. Haar taal is de idee van proza zelf, die verstaan wordt door alle mensen net zoals de taal van de vogels verstaan wordt door Zondagskinderen."


Zondagskinderen
ze spreken met vogels
met lijsters eksters blinde uilen en dode mussen
met uitgestorven leeuweriken en opgezette buizerds
met spotvogels en met nachtegalen die treuren achter tralies
met de vogels op zolder en de vogels in de kelder
op het marktplein en in de dodencellen
ze spreken met het glas wijn dat ze drinken
en met de lucht die ze inademen
met vork en mes met berg en dal
zelfs met de mensen die zwijgen als vermoord
ze spreken met grafzerken en met wapperende vlaggen
met wat komt en met wat gaat
met wat is maar er evengoed niet had kunnen zijn
die lachende en huilende zondagskinderen
ze lachen en huilen in de week
die vanaf nu alleen maar zondagen telt
alle kinderen op zondag geboren worden
's nachts de zon schijnt
en bij dag de maan in het eerste kwartier staat te dansen
als een losgeslagene als een fiere schipbreukeling
als alles vergeten is en we eindelijk kunnen lezen
eindelijk alle bladzijden uit het boek zijn gescheurd
alle momenten vereeuwigd zijn
en alle plaatsen verplaatst
alle foto's verbrand alle musea leeggeroofd
de verzadigde kat knipoogt naar de merel
die ze besluipt
in het licht dat ons de duisternis openbaart
de zonnenachtkinderen
medeplichtig aan hun dromen
wens ik hen wat hun teder zwijgen me leert
te mogen lezen wat nooit geschreven werd
eindelijk te worden wat ze altijd al zijn geweest
en de nacht gered is uit de handen
van kruideniers kerstmannetjes sinterklazen
en kredietwaardige prikkeldraadfabrikanten
en ik er niet meer benoef!
ik er niet meer ben
er niet meer hoef te zijn
maar als een dartel veulende morgen groet

[1 november 2008; 5:36]
Eric Rosseel

Geen opmerkingen: