Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

2 oktober 2008

Vlaamse orgelmailkrant

Oktober 2008

Inspeling Bremser-Orgel en Loret-Orgel
Vrijdag 3 oktober (voor iedereen toegankelijk) om 20 u
De pas gerestaureerde orgels van het Elzenveld (Lange Gasthuisstraat 45)worden ingespeeld. Reserveren kan nog op 0486/732 842 (enkel op vrijdag 3 oktober). Wilt u graag deze twee parels horen schitteren als Stanislas Deriemaeker ze bespeelt? Aarzel dan niet en bel. Deze inspeling is gratis.

Concert in het kader van Quinzaine Française Antwerpen
- rendez-vous met de Elzas
Zaterdag 11 oktober 20 u

Concert door Francis Jacob (orgel) en Guy Ferber (trompet)
met muziek van o.a. Purcell, Haendel, Telemann
Kapel Elzenveld Lange Gasthuisstraat 45 2000 Antwerpen
Info: www.ambafrance-be.org/QFA2008

Orgeltrip naar Frans Vlaanderen
Zondag 19 oktober 9 u Vertrek station Veurne
Het Internationaal Orgelfestival Veurne-Westkust organiseert i.s.m. partnerorganisatie Festival International d’Orgue en Flandre een orgeluitstap naar Frans Vlaanderen. Tijdens de dagtrip per autocar worden in de voormiddag een brouwerij bezocht. Tevens is er een middagmaal met strekkgerechten voorzien. Na de middag zijn er 2 concerten: Looberghe – Eglise Saint-Martin en Millam - Eglise Saint-Omer. Afsluitend is er nog een receptie. Prijs 50 Euro

Info & reservatie Internationaal Orgelfestival Veurne-Westkust Fugato de Furnis vzw Grote Markt 29 B-8630 Veurne 0032 (0)58 33 55 31 fugato@veurne.be
of janvermeire@telenet.be www.fugato.be

Herman Roelstraete. Thematische catalogus van het werk
Deze thematische catalogus van het werk van Herman Roelstraete heeft betrekking op alle teruggevonden composities van de componist, i.c. de autografische handschriften van het oeuvre van Roelstraete die door Mevrouw Roelstraete in 1989 haast integraal overgemaakt werden aan de Muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van België. Aanvullende gegevens werden gesprokkeld uit secundaire literatuur en uit briefwisseling. Deze catalogus bevat 869 fiches van composities ingedeeld in 176 opusnummers: 120 fiches met enkelvoudig opusnummer (83 opusnummers + 3 fiches zonder opusnummer) en 749 fiches (verzamelfiches inclusief) met meervoudig opusnummer (98 opusnummers in totaal + 4 verzamelbundels zonder opusnummer). Elke fiche in de catalogus geeft informatie volgens een consistente ordening in 18 categorieën: Opusnummer en titel compositie, Genre, Incipit, Bezetting, Tessituur, Toonaard, Ontstaansdatum en -plaats, Tekst en tekstdichter, Uitgaven, Aantal maten en aantal pagina’s, Partituur, partij en formaat, Handschrift, autografische annotaties, druk en vindplaats, Eerste uitvoering, Opdracht, Opmerkingen, Bewerkingen, Opnames en Literatuur over de compositie. De indexen bij deze catalogus ontsluiten de gegevens op al deze categorieën.

Deze catalogus is het resultaat van een onderzoeksproject van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde.
Info: secretariaat@kantl.be

Vraag
Om het familiearchief te vervolledigen is de familie Van den Abeele op zoek naar de partituur voor koor, orgel en orkest van de “Cantate voor het vijfde eeuwfeest van de H.Coleta.”, gecomponeerd in 1946 door Cyriel Van den Abeele, toenmalig organist van de St.Niklaaskerk te Gent en uitgevoerd te Gent in 1947.
Heeft u info hieromtrent: contacteer dan Monique Reyn-Van den Abeele via mon.vda@skynet.be

MESSIAEN Festival in Leeuwarden.
Vrijdag 7 tot en met zondag 9 november
Een weekend met concerten en lezingen
Programma:
Orgelmuziek: L'Ascension, Messe de la Pentecote, Les Corps Glorieux, Mystère de la Sainte Trinité, Le banquet céleste, Apparition de l'Eglise eternelle, Dyptique uitgevoerd door Eric Lebrun (Paris) and Theo Jellema (Leeuwarden)
Piano: 'Vingt regards sur l'enfant Jésus' uitgevoerd door Yanica Hristova
Kamermuziek: 'Quator pour la fin du temps' uitgevoerd door Peter Brunt (viool), Yfynke Hoogeveen (klarinet), Larissa Groeneveld (violoncello), Loes van Ras (piano)
Lezingen door Theo Jellema.
Info: www.orgelleeuw.nl .

Activiteiten Organ
Vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober

Meestercursus Orgelromantiek uit Leipzig in Darmstadt
Mendelssohn – Reger - Karg-Elert. Docent Prof. Stefan Engels.

Vrijdag 7 november
Workshop Orgelbouw in het Orgel Art Museum Windesheim

Info en inschrijvingen: www.ORGANpromotion.org - info@ORGANpromotion.org.

Concertinfo
U kan uw concertinfo zelf invoeren op de website van het Orgeltijdschrift "Orgelkunst" (www.orgelkunst.be). Wenst u ook opgenomen te worden in de concertagenda van het Informatieblad van Het Orgel in Vlaanderen, dan dient u de gegevens door te sturen naar info@orgelinvlaanderen.be. Voor het Informatieblad nr. 30 is de uiterste inzenddatum 15 november.

Lidmaatschap
In 2008 betaalt iedereen 20 euro (storten op 779-5929312-27) van Het Orgel in Vlaanderen vzw, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen).

Wilt u Het Orgel in Vlaanderen financieel nog meer steunen?
Word dan Donateur:
U kunt ook in 2008 Donateur worden als u een fiscaal aftrekbare gift vanaf 30 Euro schenkt: u stort dan, apart van uw lidgeld dat u op de andere rekening stort, een bedrag vanaf 30 Euro op rekeningnummer 745-0115663-11 van VCM-contacforum voor Erfgoedverenigingen, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, met vermelding "Gift Orgel In Vlaanderen". U krijgt dan begin 2009 een fiscaal attest dat u kan bijvoegen bij uw belastingaangifte.

Uw steun is van harte welkom!
Voordelen lidmaatschap.
U ontvangt de Vlaamse Orgelmailkrant en het Informatieblad rond Vlaamse Orgelcultuur. Daarnaast krijgt u ook een persoonlijke uitnodiging voor activiteiten: cursussen, lezing, orgeltrips, zomerhappening, leraarsbijeenkomst, Orgel op Open Monumentendag, Trefconcert voor orgelleerlingen, info over nieuwe publicaties en nieuws uit de orgelwereld. U geniet korting bij alle activiteiten. Ook korting bij activiteiten van Calcant, VKOCL en Protestantse Orgelkring De Olijfberg.
U kan terecht met uw vragen over orgelmuziek, orgelspel en orgelbouw op het secretariaat: 03/202 77 06.

Het Orgel in Vlaanderen v.z.w.
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen
tel: ++32 3 202 77 06
fax: ++32 3 202 77 00
info@orgelinvlaanderen.be
www.orgelinvlaanderen.be

Geen opmerkingen: