Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

6 oktober 2007

Nuttige info


Trouw, rouw en andere feestelijkheden

Patricia Lasoen

samengesteld door Philip Hoorne
Als negende deel in de Parnassusreeks van Uitgeverij P verschijnt Trouw, rouw en andere
feestelijkheden
, een selectie uit het dichtwerk van Patricia Lasoen.

Vo o r s t e l l i n g op zaterdag 20 oktober 2007 om 16u.

- verwelkoming door schepen van Cultuur Yves Roose
- inleiding door criticus en samensteller Philip Hoorne
- Patricia Lasoen leest voor uit Trouw, rouw en andere feestelijkheden
- uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren
- receptie
- muziek door singer-songwriter Bart Miller (www.myspace.com/bartmillermusic)

Guido Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge

Samensteller Philip Hoorne is zelf dichter en poëzierecensent. Met zijn keuze uit
Lasoens werk toont hij duidelijk aan waarom het publiek van haar gedichten houdt:
ze getuigen telkens weer van oprechtheid, bewogenheid en herkenbaarheid.
Patricia Lasoen (°Brugge, 1948) is één van de belangrijkste Vlaamse vrouwelijke dichters
van de tweede helft van de twintigste eeuw. Zij wordt beschouwd als een boegbeeld van het
nieuw-realisme, maar het zou een misvatting zijn haar hele oeuvre onder die noemer te
klasseren. Hoewel ze voorzien is van een meer dan deugdelijk waarnemingsvermogen,
is het Lasoens persoonlijke interpretatie van het waargenomene, die de kracht van haar
poëzie uitmaakt. Die interpretatie is niet zelden sociaal geëngageerd, surrealistisch getint,
ronduit weemoedig, ja zelfs romantisch.
Va n a f 1 n ove m b e r k a n d e b u n d e l b e s t e l d wo r d e n b i j d e a u t e u r ;
o o k tw e e vo r i g e b u n d e l s z i j n n o g t e ve r k r i j g e n :

Tro u w, ro u w e n a n d e re f e e s t e l i j k h e d e n : 20 e u r o
Vo o r d e t i j d va t b a a r - Jo u r n é e s re s e r vé e s
( b i b l i o fi e l e b u n d e l m e t t e k e n i n g e n
v a n J a n Va n r i e t ) : 20 e u r o
D u b b e l z a n g e r : 1 6 e u r o

o f d e z e d r i e b u n d e l s s a m e n : 50 e u r o + 2 e u r o ve r ze n d i n g s k o s t e n
o p d r a c h t o p a a n v r a a g
s t o r t e n o p r e k . n r. 3 8 0 - 4 2 2 6 0 41 - 1 6
Pa t r i c i a L a s o e n
B a r r i e r e s t r a a t 7 3 - 8 20 0 B r u g g e
0 50 / 3 8 . 5 7 . 2 2 - p a t r i c i a . l a s o e n@s k y n e t . b e

Geen opmerkingen: