Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

13 september 2007

Bert Bevers

Soms volstaat een worp los zand in het gebinte,
soms. Mannen van wind en weer drinken zwijgend
een kroes, zendelingen zonder woorden. In kil grijs
van de vooravond zijn ze in het wilde weg sprakeloos.
O ja, je kunt ruiken naar boot. En naar schemer.

Zij kennen van branding en stroming de kracht.
Morgen varen zij stilletjes weer uit. Ongehavend.


Bert Bevers

uit Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld,
volledig te lezen op:
http://www.bertbevers.com/nieuwlambertus.htm

Geen opmerkingen: