Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

29 juni 2007

Iedereen beschikt over innerlijke kracht, schoonheid en creativiteit !

De Unie der Zorgelozen

De Unie der Zorgelozen is een sociale beweging, die niet bestaat uit een vaste groep maar uit een open structuur. De grondslag wordt gevormd door artistiek verwante zielen. Een atelier, een leefgemeenschap en geëngageerde initiatieven voor samenlevingsopbouw zijn onderdelen van de werking. Er wordt samen gegeten, gedronken en gediscussieerd. De Unie der Zorgelozen vind je te Kortrijk in de buurt Venning-Veemarkt en te Gent in de buurt Muide-Meulestede. In beide steden wordt er samengewerkt met het OCMW en verschillende buurtcentra. Het OCMW van Kortrijk en het Nieuwpoorttheater Gent zijn onmisbare schakels in de uitbouw van de Unie der Zorgelozen. Tijdens ontmoetingen worden armoede en verdriet gedeeld maar dit vormt wel de sociale basis voor het artistieke denken en de creativiteit, die uitmondt in verschillende activiteiten.

Zo zijn de “Wijkprojecten” ontstaan. Deze projecten ontspruiten uit onderwerpen waarin iedere deelnemer zich kan vinden. Iedereen die zin heeft om mee te werken en te spelen, is er welkom. Alles gebeurt op locatie in een wijk. Een “Wijkproject” wordt meestal gecombineerd met een “Contextproject”. Hierin kunnen mensen die zich niet geroepen voelen om op een podium te staan zich toch uitleven. Dit gebeurt dan onder de vorm van schilderen, schrijven, video of fotografie. Herbronning is heel belangrijk zodanig dat de Unie der Zorgelozen niet in elkaar stuikt en blijft steken in haar eigen beweging. Daarom werken ze ook samen met andere theatermakers zoals Abbatoir Fermé. Deze artistieke confrontaties, “Zolderprojecten”, zorgen voor de nodige nieuwe gedachten om de samenleving op diverse manieren te bekijken. De deelnemers van de “Wijkprojecten” krijgen de mogelijkheid om intensiever te werken en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen in de “Doorstroomprojecten”. Deze projecten worden gemaakt met een kleine groep en dit in tegenstelling met de “Wijkprojecten” die minstens uit vijftig mensen bestaan. Met de “Doorstroomprojecten” zijn ze niet alleen te zien in het buurthuis of op locatie in de wijk maar ook op de professionele plateaus van het Vlaamse podiumkunstenlandschap. Op termijn moeten deze projecten hun vruchten afwerpen die hun invloed zullen hebben op de hele Unie der Zorgelozen.

Een vast theatergezelschap willen ze zeker niet vormen. Het begrip theatermaker is veel ruimer dan gediplomeerde theatermensen. Mensen die niet uit het theaterwereldje komen zijn onmisbaar om de banden tussen familie, gezelschap, engagement, kunst en samenleving een maatschappelijke inhoud te geven. Bedoeling is om de mensen niet alleen als cultuurconsumenten te beschouwen maar om ze ook actief te betrekken in het creatieproces van een project. Dit gaat van spelen, naaien, maken van kostuums, ontwerpen van een lichtplan, trommelen, regisseren, techniek en catering verzorgen, affiches ontwerpen tot promotie voeren. Iedere persoon beschikt over een portie innerlijke kracht, schoonheid en creativiteit. De Unie der Zorgelozen probeert dit bij iedereen aan de oppervlakte te brengen. Ze werken niet voor een bepaalde doelgroep maar proberen de gehele mensheid te bespelen. Democratie en mensen zijn ingewikkeld en kunnen niet in zwart/wit contrasten onderverdeeld worden. Het is juist deze voortdurende confrontatie, die ervoor zorgt dat het sociaal-artistieke werk zo interessant is.

Je kan kennismaken met de Unie der Zorgelozen tijdens Kortrijk Congé op 14 juli 2007.

Marc Vandenbussche

Geen opmerkingen: