Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

10 februari 2010Poëzie Yvonne Né verzameld

Uit een duizelend geheim ontstaan

door Bert Bevers

Yvonne Né is in ons taalgebied misschien niet een van de bekendste maar wel een van de betere dichteressen. Haar bundels staan borg voor een poëzie die een amalgaam van beleving en verbeelding is, op het kruispunt van experiment en traditie. Haar dichterlijk werk is nu bijeengebracht in Hier mag niets af zijn - Verzamelde gedichten 1990-2005. De kloeke bloemlezing bevat vroeg werk, tot nu toe ongebundelde verzen alsmede integrale bundels als Dun land (haar in 1994 verschenen officiële poëziedebuut) en Dans is een eland.

Het is, om maar met de deur in huis te vallen, een prachtig boek. Yvonne Né (˚Goes, 1958) heeft een geheel eigen stijl ontwikkeld, die amper verwant is aan andere poëzie. In die geheel eigen stijl valt ook steeds haar hand te herkennen, en dat kan al gelden als een definitie van kwaliteit.

Van een centrale thematiek is niet echt sprake maar constante factoren zijn beslist de natuur (het ruikt er naar nat hout / hout - o onze tuin is zo / robuust, vol sterke bomen luidt het al in hars, het eerste gedicht van de openingsafdeling aanloop (1990-1993), dieren (een greep: leeuwen, lijsters, olifanten, schollen, spechten, straaldiertjes, wespen en zeeëgels) en de jeugd (Nu jij, kom nu maar bovendrijven. // Daar, voor de rest van je leven en Ze veilen het gras nog. / Ze veilen kinderjaren voor vreemd / kwaad - ze veilen elk seizoen -).

Ik kan me volledig vinden in wat een juryrapport ooit over haar werk meldde: "Het poëtische werk van Yvonne Né balanceert tussen twee elementaire werkelijkheden: de realiteit van het leven en de verbeelding ervan. Steeds weer lijkt er sprake te zijn van een overgangssituatie, waarin aarzelend nieuwe realiteiten worden verkend, terwijl van de oude nog geen afstand is gedaan. Daardoor is alles voortdurend in beweging."

Door het ganse boek is sprake van een intimistische zegging en originele beeldspraak. Yvonne Né is er van doordrongen dat we allemaal onderdeel zijn van een geheel dat niet altijd eenvoudig te duiden is: In echo's leef je, / van de ongenaakbare feiten / uit een duizelend geheim / ontstaan.

Né evoceert en suggereert, en legt zelden iets expliciet op. Daardoor krijgt de lezer een meer actieve rol toebedeeld dan bij de meeste poëzie het geval is. Voor Yvonne Né is het kijken, het trachten de vragen daarbij te formuleren van wezenlijker belang dan te proberen er te beantwoorden. Ze is een degelijke dichteres die geen kunstgrepen nodig heeft maar met eenvoudige middelen veel effect weet te bereiken: Je likt aan de wandelende sterren op iemands buik. / Er is een gloeidraad wiegend in luchtledig. / Het is onmogelijk. Maar je mag. Dat ze heel beeldend kan zijn mag natuurlijk geen verwondering wekken want behalve dichter is Né ook beeldend kunstenaar. Ze studeerde schilderen, tekenen en monumentale vormgeving aan de Academie Sint-Joost in Breda, haar woonplaats. Ik mag graag kijken naar haar sprankelende grafiek en tekeningen, veelal in zwart-wit. In Hier mag niets af zijn is behalve poëzie ook een ruimhartige greep uit haar beeldend werk opgenomen. Het zijn twee autonome vormen van zegging, die onloochenbaar verwant zijn zonder dat dit ergens te stellig wordt.

Dat ze iets met beeldende kunst van anderen heeft blijkt uit veel gedichten. Zo liet ze zich voor heel wat verzen inspireren door Rembrandt van Rijn (Het is er niet leeg. / In elke hoek is iets gaande, / heeft zijn hand nog iemand ontdekt.). Maar ook zetten via diens werk wetenschappers als Descartes, Stevin (Alles is er in de weegkunst, vraag: / wil er wel taal voor zijn?) en Spinoza haar pen in beweging. Daarnaast zijn er steden of elementen daaruit (Leiden, Breda, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Begijnhof in die stad) die prachtige regels opleverden.

Het is een rijke bundel, zowel in zijn veelheid aan onderwerpen als in de aanpak van de taal. Sommige gedichten geven een korte impressie van een stuk realiteit, andere lijken een eigen leven te zijn gaan leiden. Né verspringt soms van perspectief en techniek maar blijft onmiskenbaar Né! Het is een goede zaak dat de poëzie die ze tot nu toe schreef in één band voorhanden is.

Y. Né, Hier mag niets af zijn - Verzamelde gedichten 1990-2005, Uitgeverij De Geus, Breda, 2009, ISBN 978 90 445 1392 9, € 24,90

Geen opmerkingen: