Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

2 september 2012


Tussen bewegen en overleven


Met de handen in mijn haren ontvalt mij een drempel
die zich nagelde in een ring die rond mijn vinger draait,
als een stekelbaars die binnendringt
in het clowneske leed dat zich binnenin mij beweegt.

Met de handen in mijn haren wil ik geen nagels meer tellen
die de kussens van mijn vingertoppen knevelen
want er valt een kloof
tussen bewegen en overwegen.

Eerst wou ik nog dat de herfst mij opnam.
Mijn korset zit mij los om het lijf,
het is als sneeuw en een winterzon
waarin ik alles wat in mij geschreven staat wil laten vertrekken met mij

‘k Wou dat het winterde.


Jenny Dejager

Geen opmerkingen: