Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

8 september 2012


Richard Foqué,
de Vrienden van de Zwarte Panter
&
Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden uit
op zaterdag 6 oktober 2012
om 20.00 uur in De Zwarte Panter,
Hoogstraat 70-72-74 te 2000 Antwerpen
op de voorstelling van zijn nieuwe bundel
De grote rokade
Richard Foqué

PROGRAMMA
o Guy Commerman, hoofdredacteur van Gierik-Nieuw Vlaams Tijdschrift, leidt de bundel in.
o Dichter Richard Foqué leest voor uit De grote rokade.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
o Aansluitend wordt u verwacht op de receptie.

De grote rokade is de zesde bundel van Richard Foqué.
Waar hij in zijn debuutbundels de buitenstaander was die naar binnen kijkt, is hij nu de ingewijde die de blik naar buiten werpt.
Vanuit deze nieuwe positie, in het immer bewegende centrum van een verstrengeld universum, voert hij zijn eenzame, existentiële, niet te winnen oorlog met de tijd.
Foqué zoekt daarbij de grenzen op van de taal. Tijdens het proces van ritmische taalcompressie resulteert het compact en suggestief taalgebruik in een volstrekt doelmatige poëzie, wars van retorische barok maar tezelfdertijd bezwerend en beangstigend. Inhoud en vorm zijn met elkaar verweven en gelaagd. Foqué herschikt de woorden tussen de beelden, balancerend tussen het figuratieve en het abstracte: de taal tot zijn essentie teruggebracht.
Richard Foqué, gewoon hoogleraar emeritus, architect, ingenieur is bovenal dichter. Hij debuteerde in 1967 met Alleen kringen. Uit een intense samenwerking met kunstenaar André Goezu ontstaat in 2011 Equinox, een bibliofiele kunstuitgave met gedichten en originele aquatinten.

De grote rokade
 € 15 (48 blz.) via overschrijving op rekening IBAN BE08 4310 5290 8113, BIC KREDBEBB en vermeld het bestelde.

Geen opmerkingen: