Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

26 augustus 2012


Yerna Van den Driessche,
het gemeentebestuur van Merelbeke
&
Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden uit
op zaterdag 29 september 2012
om 20.00 uur in gc ’t Groenendal,
Brandegems Ham 5 te 9820 Merelbeke,
op de voorstelling van haar nieuwe bundel

Mendeljevkoorts
Yerna Van den Driessche
Programma

o Bertrand Vrijens (schepen van cultuur) verzorgt het welkomstwoord.
o Willy Spillebeen (dichter) leidt de bundel in.
o Yerna Van den Driessche leest voor uit Mendeljevkoorts.
o Philippe Vuye (piano) verzorgt de muzikale intermezzi.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
o Aansluitend wordt u verwacht op de receptie.

 Gelieve te antwoorden voor donderdag 27 september 2012 aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9, 3000 Leuven 
of via contact@uitgeverijp.be.

Verkoopprijs van 16 (64 blz.) via overschrijving op rekening IBAN BE08 4310 5290 8113, BIC KREDBEBB en vermeld het bestelde.

Yerna Van den Driessche (1949) is van opleiding laborante. Haar gedichten werden meermaals gepubliceerd (o.a. in Het Liegend Konijn & Poëziekrant) en bekroond. Haar aangrijpend debuut Reconstructie verscheen in 2009 bij Uitgeverij P
In haar tweede bundel Mendeljevkoorts ziet Yerna gelijkenissen tussen chemische processen en menselijke interacties. Hier gaat het over het ontstaan van de wereld, het einde en alles wat daar tussen ligt. Zoals chemische stoffen op elkaar inwerken en nieuwe stoffen ontstaan, zo beïnvloeden mensen elkaar, onderhouden ze complexe relaties, is er sprake van tegenpolen en dwarsliggers, prikkels en snelle geleiders.
Zij beschouwt de mens als een maatschappelijk product. De structuur houdt ze strak in de hand, daarbinnen gaan alle teugels los.
Het is een op zijn zachtst gezegd ongewone combinatie, chemie en poëzie. Door haar onbevangen blik en frisse, poëtische aanpak brengt Van den Driessche een boeiende eigen visie op mensen en hun omgeving.Geen opmerkingen: