Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

2 juni 2012


KVLS Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers   

                                                                                              3 juni 2012 

Beste leden

Zoals elk jaar neemt onze vereniging deel aan de cultuurbeurs in het cultuurcentrum te Hasselt. Voor 2012  gaat de beurs door op zaterdag en zondag 9 en 10 september 2012.

We nodigen onze leden uit om mee te werken aan deze activiteit, omdat dit een unieke gelegenheid is om de vereniging bij het groot publiek beter bekend te maken.
Op die manier hebben wij als KVLS ook de gelegenheid  om werk van eigen leden op een originele wijze voor te stellen.

Dit jaar hebben wij het initiatief genomen om op canvasdoeken, die al voorbereid zijn, een gedicht of een deel proza aan te brengen, dit voor de leden die wensen mee te werken. Dit gedicht of  deel proza wordt dan tentoongesteld tijdens die dagen, zo kunnen bezoekers het werk lezen aan onze stand. De auteur brengt zelf zijn gedicht aan op het doek.
Het gaat om een kort gedicht of een deel van een prozatekst die op redelijke wijze op het doek kan aangebracht worden.

Omdat dit initiatief moet voorbereid worden (het beschilderen van de achtergrond op het canvasdoek)  vragen wij aan de leden die deel willen nemen, dat zij contact zouden opnemen met Edith Oeyen, onze voorzitter, om hun deelname te bevestigen edith.Oeyen@telenet.be, telefoon 011/344991, en verdere afspraken te maken.

Wij hopen op  jullie talrijke medewerking


Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van de KVLS vzw

 Edith Oeyen, voorzitter, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen. edith.oeyen@telenet.be

Geen opmerkingen: