Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

2 juni 2012

Brief van Noël Hostens - onderzoeker De Coene meubeldesign Kortrijk 1900-1975Geachte Heer Deleu,

In januari 2001 had mevrouw Myriam Soetaert in de krant "Het Volk" (bijlage: "Kijk op Weekend voor West-Vlaanderen") een artikeltje van journalist Rik Durnez over ons onderzoek naar het De Coenemeubeldesign gelezen.
Op 13 januari 2001 heeft mevrouw Soetaert ons getelefoneerd om enerzijds kenbaar te maken dat zij nog een ronde bijzettafel van haar ouders bezat die door de firma De Coene werd gemaakt. Anderzijds gaf zij ook te kennen dat zij nog alles bezat van de kunstwerken die haar vader vroeger had gemaakt. Zij wilde daar iets mee aanvangen, o.a. een gedeelte van haar vaders werk te verkopen.

Wij hebben dan een eerste maal op woensdag 24 januari 2001 een gedeelte van de inboedel geïnventariseerd (reeks 1; 36 foto's en reeks 2; 35 foto's): totaal 71 foto's.
Op zaterdag 27 januari 2001 hebben wij het andere gedeelte van de inboedel gïnventariseerd (reeks 3; 36 foto's en reeks 4; 9 foto's): totaal: 45 foto's.
Bijgevolg werden in het totaal circa 100 foto's in de villa 'Pomme d'Api', Waterkasteellaan 32, 8420 De Haan van mevrouw Myriam SOETAERT in januari 2001 gemaakt.
Met een selectie uit deze foto's werd een archiscenografisch bord van 70 x 100 cm (collage, didactisch-esthetisch informatiebord) gemaakt.

Een archiscenografisch bord laat toe om in één oogopslag de pracht en de waarde van het werk van kunstenaar en leraar Roger SOETAERT in te schatten.
Met de foto van één archiscenografisch bord kan men zeer goed verder communiceren:
1. De foto kan voor de opmaak van een AFFICHE gebruikt worden.
2. De foto kan voor de opmaak van een FOLDER gebruikt worden.
3. En nu kan de foto gebruikt worden om op één of meerdere WEBSITES te plaatsen.
4. De collage van 70 x 100 cm is op zich eveneens een kunstwerk en kan ingekaderd worden en als herinnering aan de kunstenaar Roger SOETAERT op een markante openbare plaats opgehangen worden.

Sinds 1995 hebben wij met culturele instellingen, scholen, e.a. samengewerkt om tentoonstellingen, lezingen, artikels, in hoofdzaak over het De Coenemeubeldesign, te realiseren.
Aanvullingen, opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, danken wij bij voorbaat voor uw constructieve medewerking,
hoogachtend,


Noël Hostens, Ingenieur-architect,
Onderzoeker De Coene meubeldesign Kortrijk 1900-1975,
Oostnieuwkerksesteenweg 14, 8800 Roeselare
Tel. & Fax:00 32 (0) 51/ 20 88 97; GSM: 00 32 (0) 496/ 259 169;

Geen opmerkingen: