Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 mei 2012


Het sneeuwt
voor Ida

De melodie van het kreupelhout
boordt het witte hemd van de wereld af,
de huizen zinken in de stilte,
het pad
ligt vol zwanenveren uit onze brieven,
wij zullen naar elkaar gaan
onder de witte violen van de bomen.

T.g.v. 61 jaar huwelijk


Voor het kind dat komend is

Het alfabet dat zwanger is,
de hoop die aan een woord begint
en tekens gaart,
de moederschoot, de tijd die spint
en alle vreugden dieper,
de melk der woorden
die in bloesems stremt
voor het maartse kind *
uit goddelijke dronkenschap
geboren.

* Marc 19 maart 1953

T.g.v. 61 jaar huwelijk

Fernand Florizoone

Geen opmerkingen: