Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

28 mei 2012

                 
                 schilderij Back to back van Rudy Baeten
D-day
straks de ommekeer, het taxeren,
zonder afweren noch ontkomen
de traagheid van de dag
die oordeelt dat ze de langste is
reeds priemt door rugholtes
een langgerekte 0 op spits gedreven
pijnpunten en binnen heupen geselen
disharmonie en melancholie
in symmetrie de stilstand van begin
waar geen eind komt aan het vaag
krakende kristal wit lichtend
uit blauwe waas
je hoort het breken, denkt de dwaas
je hoort niets, zeg ik, niets meer
dan met verstomming geslagen
schotsijs boven rood geritsel
van hoogbenige rozen, ze steken
de kop op als barricades, straks
knetteren de doornen

© Marleen De Smet


Geen opmerkingen: