Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

8 april 2012


lopend door ons straatje

mijn dorp, ik voel je nader
komen en hoe spreek ik je aan

de namen ontbreken
van stille buren die stonden
in een poortje toen ik
verlegen ben voorbij gegaan

te jong was ik om deel te nemen
wanneer zij des zomers
samen zaten, zwaluwen,
vleermuizen boven hun hoofd

waarover werd gesproken:
de zorgen van de morgen
die al verneveld waren
in de vrede van de velden

ik was een ruiter op een rug
en speelde: mag ik oversteken

mijn dorp, nooit ben ik
aan een overkant gekomen
tenzij voor even
wanneer een veerboot
golfjes sloeg tegen een steiger

schaduwen van mijn straatje
onbeweeglijk als een reiger
staarden ze me na, hun namen
ben ik vergeten: de vrouwen
in een voorschoot, de mannen
met hun scheve pet

vandaag komen ze mij nader
al deze vaders met zware handen
en de moeders van rumoerige
kinderen en een eenzame dame
die overbleef en mij blijmoedig groette
alsof ik hoorde bij haar bloemen:
een zoemend wezen dat even
neerstreek en verdween

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: