Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

22 maart 2012

Toulouse

kan je teder blijven
als het over wraakzucht gaat
‘oog om oog’ staat er geschreven
en wat baat het dat je aan het rekenen
slaat en uitkomt op 1 oog
voor 100 ogen?

je weegt doch wat zal het zwaarste
wegen: kinderen verpletterd
door een leger of kinderen
neer gekogeld door een gek?

de haat wordt als een deugd
bedreven en steeds wordt daarbij
een god gehaald wiens woord
door mensen is geschreven
en door mensen mis vertaald

van Gaza naar Toulouse
het is een kwade reis
en kinderen zijn de losers
en geen volwassene wordt wijs

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: