Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

10 maart 2012

saudade

vrienden van vroeger, ach,
vermijd ze maar, al vreet
het heimwee aan je vlees
als aan een zeer oud laken

je ontmoet toch steeds
een vreemdeling met wie
je ooit mocht slapen in
een haastig opgezette tent

ja, die nacht in de duinen,
hoe scheef we lagen
met ons hoofd naar zee
het huiveren van het helmgras
en ’s ochtends de duik in de golven

hoe zeer het doet, deze dwaze
weemoed: we deelden om beurten
de kaarten waarmee we elkander
overtroefden, en de torens
op het schaakbord der woorden
vielen om als een bestormde burcht

(weet je, zo wijs leek in die dagen
hun raad: oudere broers,
schoolmeesters van het leven,
en later na hun stilstand van
eeuwen, zo stompzinnig hun praat)

zoek ze niet op al lees je
hun brieven van toen
met tremolo’s en geprevel:
de tijd, dat monster, is zonder
genade, wie farao’s opgraaft
bezorgt ze alleen maar schade

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: