Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

19 januari 2012

De engelen verlaten de wereld(1)

Met de staart tussen de benen
druipen de engelen af
verzamelen aan de noordkant van Carnac
triest om zoveel onwil onbegrip
van mensen en mensensoorten.

Niet ver vandaan op dezelfde plek
dansen de gevallen engelen op de Mote
in hun duivelse jeans en flashy topjes
Satan troont Lucifer hoont
Mefistocles loont zijn gevolg met ribbetjes  en patat

de pornomeisjes waaien toe
de machojongens ballen hun spieren
de oude viezerikjes kwijlen
een zakdoek vol
het is feest op de Mote.

In de buik van de Grote Dolmen
de engelen met begrafenisgezicht
in hun zijden pakjes knoopjes dicht
klaar om op te klimmen.
Ik kijk met ongeloof toe hoe moedeloos

op nauw’lijks een banddikte van de zege
de oboe de aftocht blaast.
Haastig klauter ik de omheining over
te laat word ik opgetild meegezogen
spiraal in hun hemelse vaart.


(2)

Hosanna in den Hoge zingen
cherubijnen serafijnen
het hemelse koor rechtopstaande
tl-lampen en orgelpijpen.

Is er een goede reden tot feest
in het tijdperk van de Waterman?
De Kerk van Rome slaat de Loge in de ban
bant sinterklaas naar Spanje

smelt de klokken van Rome tot schroot
voor wapengekletter
ketters worden vervolgd verkracht gemarteld
de Heilige Vader politicien.

Toch klaart de hemel op
de zon breekt door de wolken
het schitterende licht verlicht
de geesten

de monden roeren woorden vallen
bogen gespannen
stellingen worden ingenomen
de Kerk davert op haar grondvesten.


(3)

Lucifer oog in oog met Michaël
twee goed uitgeruste legers
rebellen hebben veldvoordeel
veldslag begint op een fluitje van een cent.

God kijkt toe verblind door zoveel
glitter van wapens en harnassen.
Wie had dat ooit gedacht? Hij Heer
van Vrede vandaag toeschouwer

eerste rij business seat naast de burgemeester.
Ineens klinkt de strijdkreet:
“Hak ze in de pan! Dood de vijand!”
De troepen komen in beweging

slow motion voor de Heer
die van drank voorzien wegzinkt in zijn zetel.
De ploeg van Lucifer in felrood
neemt de bovenhand bleekblauwe

Michaël bijt in ’t zand.
Ineens keren de kansen. Op Gabriëls wenken
komen de Vestaalse maagden van de bank
de meisjes verblinden de vijand

naakte Schoonheid wint op Kracht
Wijsheid op brute force.
De Heer ziet dat het goed komt
en sluit de ogen.


Lucifer

Lucifer, mooiste onder de engelen,
Licht in de Duisternis, vuurbal, hete bok,
groot veldheer, aan uw voeten leg ik mij neer,
slaat u mij tot jonkvrouw, Heer, het zwaard

tussen mijn blote dijen zoals het hoort
bij mijn rang en stand, dat de duivels
janken als honden, huilen als de wolven,
de Heer heeft het mij voorspeld: niets zal zijn

zoals daarvoor, de koude zal zonlicht baren,
de seizoenen zullen wedijveren
in geile winden en boertig gelul,
och, Lucifer, laat mij bevallen in mei.


Thierry DeleuGeen opmerkingen: