Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

28 september 2011


REGLEMENT POËZIEWEDSTRIJD GEMEENTE KORTENBERG 2012

Deze wedstrijd wordt uitgeschreven door de Gemeente Kortenberg en de openbare bibliotheek van Kortenberg naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de ondertekening van het Charter van Kortenberg. Met dit charter gaf, voor het eerst op het Europese continent, een vorst medezeggenschap aan steden die onder zijn gezag vielen. Die vorst was hertog Jan II van Brabant en de steden in kwestie waren Antwerpen, Brussel, ’s Hertogenbosch, Leuven, Tienen en Zoutleeuw. Deze eerste prille vorm van democratisering werd georganiseerd door middel van een parlement dat om de 3 weken vergaderde in de abdij van Kortenberg.

Art. 1
Het thema van de wedstrijd is democratie in al haar verschijningsvormen.

Art. 2
De wedstrijd staat open voor iedere inzender vanaf 18 jaar.

Art. 3
Elke deelnemer mag maximum 3 gedichten inzenden.
De maximale lengte voor elk ingezonden gedicht is 1 pagina/32 regels.
De gedichten dienen in het Nederlands gesteld te zijn en in viervoud afgedrukt te worden op A4-formaat.

Art. 4
De ingezonden gedichten moeten eigen werk zijn en mogen nog niet eerder gepubliceerd, bekroond of op eender welke wijze openbaar gemaakt zijn.
Stilistisch is er geen enkele beperking.

 Art. 5
De gedichten dienen te worden ondertekend met een niet eerder gebruikte schuilnaam. De persoonsgegevens van de inzender (naam, geboortedatum, adres, telefoon en/of e-mailadres) worden op een afzonderlijk blad vermeld; dit blad dient in een afzonderlijke en gesloten enveloppe gestopt te worden en samen met de gedichten verzonden.

Art. 6
De inzendingen dienen ten laatste op 30 november 2011 verzonden te worden (dagstempel van de post geldt als bewijs) naar: Poëziewedstrijd 2012, Bibliotheek Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.

Art. 7
De Gemeente Kortenberg heeft het recht om alle ingezonden werken te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. De ingezonden gedichten worden niet aan de deelnemers terugbezorgd.
Voor de ingezonden gedichten en voor de eventuele publicatie, voordracht en tentoonstelling ervan kan geen vergoeding worden geclaimd.

Art. 8
De jurering gebeurt door een driekoppige, onafhankelijke en deskundige jury. Per deelnemer kan slechts één gedicht gelauwerd worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de beslissing van de jury. Deze is bindend en definitief.


Art. 9
De hoofdprijs is een weekendarrangement voor 2 personen in de charterstad ’s Hertogenbosch (NL). Voor de eervolle vermeldingen wordt er een verrassing voorzien.

Art. 10
De winnaar en de deelnemers die een eervolle vermelding krijgen zullen daarvan persoonlijk verwittigd worden.
De hoofdprijs en de eervolle vermeldingen worden enkel overhandigd aan de deelnemers in kwestie indien die aanwezig zijn op de avond van de proclamatie, of aan zijn of haar afgevaardigde in geval van heirkracht.

Art. 11
De proclamatie gaat door op donderdag 26 januari (Gedichtendag) 2012 in de openbare bibliotheek van Kortenberg.

Art. 12
Door deel te nemen aan deze poëziewedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. Verdere informatie kan steeds verkregen worden bij de openbare bibliotheek van Kortenberg op het telefoonnummer 02/755.22.90.


Geen opmerkingen: