Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

23 september 2011

GASTDICHTER FERNAND FLORIZOONE


Foto Dirk van Hove


Fernand Florizoone (°1925) 15-tal gedichtenbundels, o.a.: Op de bermen van de tijd, Zee van naamloosheid, Mijn spraak is in de rui, Liefde heeft een zachte huid. Bloemlezingen: Rituelen van kwetsbaarheid. Braille-uitgave met CD (Varsenare Braille-instituut). Gedichten werden opgenomen in een tiental verzamelbundels o.a. in Komrij's Nederlandse Poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw en enige gedichten. (Uitg. B. Bakker), Hotel New Flanders, 60 jaar Vlaamse poëzie 1945-2005 (Poëziecentrum)". Prijzen: o.a.: J.L. De Belderprijs 1977; Briljanten -Litera, Beringen 1982; Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs 1982-1986 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal & Letterkunde.
DE BOOM

De boom is wijs,
kan in de kamers kijken
maar hij zwijgt,

de boom is heilig,
hij mag in de hemel turen
en verkondigt de vier seizoenen,

de boom is als grootvader,
hij verwelkomt
met wijdopen armen


DE REGEL
                 voor Caroline en Frederik

Het staat geschreven
in de regel van de hof van Eden
waarom de vonk er is,
waarom de liefdesroep,

zij dronken samen
uit het morgenrood,

 zeewijd zoenden zij
de grenzen weg.


HET HUIS

Voor wie dit huis
het dak van behoud,
de muren van samen
eens wij overeinder zijn?

Anderen zullen wonen,
aan tafel, in bed,
de symbolen van bestaan herhalen.

Wij zullen dood zijn,
zal één woord
uit ons verblijf overblijven?

Wij bouwden dit huis
in het voorbijgaan.


MAART

Het water
nog waterkoud
en schuchter

wat nog rest aan ijs
geeft zich over

21 maart
strijkt nacht en dag
in waterpas

een vis
blaast bellen babbelwater
naar zijn spiegelbeeld.


IN EEN DAUWDRUPPEL

In een dauwdruppel
hangt het heelal
aan een grasspriet,

in een kind
klopt de hartslag
van een vader en een moeder,

in de ademtocht van de liefde
ademt de Adem
oeverloos.


DE SNEEUW IN ONS

Het had in ons gesneeuwd,
wij hadden witte handen,
onze adem en gedachten waren wit,
de daken droegen witte capes
en de velden huiden van witte beren.

Er zong een lied in ons,
een gamma witte noten
op een besneeuwde notenbalk,
een sneeuwlied van witte wijdheid.

Er klonk een zielslied in ons,
wij herkenden witte stemmen
in ieder van ons,

alle meervouden werden één
in witte verbondenheid.


MOEDER

Onder uw hart mijn tocht begon,
'k ontwaakte in uw moederoog
als aan een klare diepe bron,
gij liet mij spelen met de dagen,
gij waart het antwoord op mijn vragen,
gij bleef in mij dit wonder kloppen
waaraan eertijds mijn tocht begon.


DECEMBER

In het gras
trekt een merel
een pier uit december

terwijl de wereld
doorgaat
met leven en sterven.


KWAADSPREKERIJ

Nijd
spint een kwade draad
in het kleed van de bruid

wrok jaloersheid,
zaait netels
tussen de rozen van de dauw

de bodemloze mond
besmeurt het brood
dat onder zusters en broeders
wordt gebroken.


MENSEN

Als raadsels
zijn zij de wervels van de tijd
mensen
van voorlopigheid

schakel aan schakel
beklimmen zij
de eindtijd aarde
op weg naar de morgensterren.


VOGELS

Ganzen
schrijven een V
in het morgenrood

met windgespreide vleugels
laat de aalscholver letters lezen
die leken van 't Langelis en licht.

Ondertussen
op een draad van mijn gedicht
twaalf mussen
zomaar gezellen van geluk.

Op een draad van lang geleden
een geelgors
bootst mijn heimwee na.

Vogels nodigen me uit
tot medevleugels
om me te verliezen
in het heelal van mijn geboorte.


ONTMOETING
        Bij een schilderij van Bert Verstraete (Hoge Blekker)

In een land van waas
kan men hem ontmoeten
met de grisailles van zijn baard

maanweiden en mistmelk
hebben zijn stap gedreven
naar bewoonbaarheid van gedachten

in nevels heeft hij
stenen eenzaamheid gemetseld
tot een stad van waas

een dakpan rood
een voetstap wit
zijn hem onderweg ontvallen

eenheid zoekend met aarde en leven
ontmoet hij zichzelf
zijn eenzaam adagio.


WIELRENNERS

Een regenboog ruggen
een karavaan haast
af en toe een drinkbus
en een elleboog
omhoog

baan en banden
sissen en snelverhaal
een locomotief op benen.
Paard en koeien grazen voort.

Op het caféterras
bierstemmen wegen de mee,
ook de burgemeester drinkt een pint mee.

Op de trappers van de tijd
de renners razen voort.


HAAR STEM
        voor Julie van de maancirkel (Julie Goderis)

Haar stem
een klank van weiden
en van blauw water de viool

zij waadt
door rietvelden van gedichten.

Eens stokte haar stap
op een stilte van ademloos
bij het dageraadsel
van de omgekomen dichter

sindsdien danst zij vaak
op maancirkels
om de weemoed van de aarde.
de renners razen voort.


TERUGKEER

Terug naar huis
waar winter
moeder is,
de nacht toegedekt
de morgen
opgewekt

huis
met kamers hebbedingen

terugkeer
voelt de zoom
van wonen aan.


KIND

Het speelt de dromen van winterkoninkjes,
raapt manna in de tuin,
het loopt zijn nieuwsgierigheid achterna
om de voeten van de zon te zien
en de slaapmuts van de maan,

dit kind van tasten
onaangetast
als een antenne
boven de crisis der volwassenen.


GELUK UIT WIND

De knaap met een vlindernet
slaat geluk uit wind,

een wouwaapje vlecht zijn raadsel
in het riet,

de grote vakantie
zomert in libellen en barbecue,

vanwaar haalt sneeuw haar wit
en liefdesnacht haar hemelbed?

Waarom kan tijd
soms tijdloos lopen?


Fernand Florizoone

Geen opmerkingen: