Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

27 september 2011


erfzonde

er komt toch een dag dat men niet langer
verloochent: dit is vlees van mijn vlees,
been van mijn gebeente

die dag was zomers en jij stond op het koertje
met blonde krullen en hemelsblauwe
pofmouwen met beestjes op je borst

je vader versteende en als een steen
werd hij geslingerd door de weerbarstige
tijd: hij speelde in een wegel waar het donker
huis stond van zijn meter, een lieve vrouw

wie kan ontkennen met verzwegen
woorden wat zijn ogen wordt ingewreven
als een schurend zout?

er was iets fout in de genen en nooit
zou je lezen wat je vader schreef:
het moest jou worden voorgezegd
en je schaterde om zijn dwaze kwatrijn

een naschijn van die dag is gebleven
al wordt het steeds vager wie nu
op wie gelijkt: wie een gebaar is
begonnen en wie het nabootst

zoals de bergen een stem
want als een berg moet je staan
onder een regen van stenen
na een aantal jaren: wie is nog
vader en wie werd reeds zoon?

een grote dichter heeft geschreven:
een vader wordt uit zijn zoon geboren,
zoals zaden komen uit een tussenfase
van het zaad en niet het zaad is de moeite,
het mooiste is wat tussenin bestaat

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: