Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

11 augustus 2011


oevergras
- voor Jana

verder niets, niet verder:
jouw vingers in de eerste
haartjes van haar nek
water tegen oevergras

verder niet, zegt ze,
en haar stem ruist
ze ritselt als oevergras
dat buigt en meegeeft
en terugveert teer en speels

zo, zolang mag het:
wees vingers van water
en verder niets

verder een stem die wijze woorden
uitspreekt die van een ander komen
van een groter water –
zij staat nog op een oever
en bevraagt wat aan haar
voorbij komt voorbij stroomt

zij droomt nog:
er moeten anderen zijn
zacht als water en zeker
van kracht om haar
hoger te vervoeren

want ze voelt al waar ze heen wil:
naar het onderkomen van een woning
waar kinderen spelen
en gebeden door de schemer gaan
met de rook van kaarsen
met het schaarse licht van hen die wachten
en vol verwachting zijn

want er moet een ander aanwezig zijn
die is als een groter water
dat alle oevers streelt
en de mensen die gras zijn op die oevers

verder niet,
zo, zegt ze, zo is het fijn:
jouw vingers door mijn nekhaar
en mijn huid die glinstert als water

Staf  De Wilde

Geen opmerkingen: